ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Στην διάρκεια της ομιλίας της η κυρία Ελένη Αθανασοπούλου (εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας), Γενική Διευθύντρια του Κλάδου Φυτικής Παραγωγής, αναφέρθηκε εκτενώς στα προγράμμα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την τόνωση του πρωτογενούς τομέα, ειδικά στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ωστόσο αυτό που διαπιστώνει είναι ένα σοβαρό έλλειμμα που καταγράφεται στην ομαλή επικοινωνία των τοπικών κοινωνιών των μικρών νησιών με το υπουργείο, μιας στο θέμα αυτό αναφέρθηκε τόσο κατά την έναρξη της ομιλίας της, όσο και στο κλείσιμο της.

Συμπερασματικά η κυρία Αθανασοπούλου, σε αυτό το έλλειμμα φαίνεται να αποδίδει τον μικρό βαθμό απορροφητικότητας των διαφόρων διαθέσιμων προγραμμάτων, αλλά κυρίως την φθίνουσα πορεία που σημειώνεται στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα σε αυτην την γεωγραφική περιοχή.

Ειδικότερα τα κυριότερα σημεία της ομιλίας της κυρίας Αθανασοπούλου είναι τα εξής :

– Σε μια εποχή παγκόσμιας κρίσης η χώρα μας αναζητεί ένα νέο μοντέλο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης και όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ιδιαίτερο βάρος δίδεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που γεννούν οι φυσικοί πόροι του κάθε τόπου.

– Στην περίπτωση της Ελλάδος, υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη βιοποικιλλότητα, οι φυλές της οποίας μας παρέχουν έναν μεγάλο πλούτο γεωργικών, φυτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

– Στην Ελλάδα έχουμε τον ήλιο που συμβάλει καθοριστικά στην παραγωγή προιόντων με άριστα χαρακτηριστικά.

– Έχουμε την θάλασσα που ρυθμίζει ευνοικά τις κλιματικές συνθήκες παραγωγής πολλών προιόντων μας.

– Έχουμε γόνιμα εδάφη με μια εκτεταμένη γεωμορφολογία που διαμορφώνεται σε έξι περίπου χιλιάδες νησιά τα οποία μας προσφέρουν ήδη ξεχωριστές και μοναδικές γεύσεις και γαστρονομικές συνήθειες που μας έρχονται μέσα από πολυάριθμες μεθόδους παρασκευής τροφίμων.

– Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης κάτι που απαιτεί στενή επαφή με τους κατοίκους των νησιών μας.
– Υπάρχουν βεβαίως χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά αυτό που απουσιάζει από τις πολιτικές μας είναι η αξιοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό του ανθρώπινου δυναμικού.
– Υπάρχει σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο από το 1993 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου) για την στήριξη μικρών, απομακρυσμένων και μειονεκτούντων νησιών.
– Το πρόγραμμα αυτό αφορά όλους τους κατοίκους του Αιγαίου που ασχολούνται με την γεωργία και την κτηνοτροφία.
– Στο πρόγραμμα αυτό συμπεριλαμβάνεται η Γαύδος, ενώ εκτός προγράματος βρίσκεται η Κρήτη και η Εύβοια.
– Το πρόγραμμα είναι ύψους 24 εκατ. Ευρώ ετησίως και αφορά σε δύο τομείς. Στο τομέα του εφοδιασμού των νησιών με πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την γεωργία και την κτηνοτροφία και στον τομέα της στήριξης των τοπικών παραγωγών.
– Κάθε χρόνο δεχόμαστε 55.000 αιτήσεις, αλλά ο αριθμός των ωφελουμένων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος μιας και αρκετές αιτήσεις έρχονται απο γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς.
– Τα νησιά με την μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων είναι η Λέσβος, η Νάξος, η Χίος και η Σάμος.
– Στόχος να εγκαταστήσουμε μια αξιόπιστη επικοινωνία με τα νησιά μας ώστε να ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες τους με απώτερο σκοπό να ενεργοποιήσουμε νέα κοινοτικά προγράμματα που θα υποβοηθήσουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Σχετικά άρθρα

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω