Ε. Ο. Π. Υ. Υ.

Γνωστοποίηση από την Κυκλαδίτισσα φίλη μας Σοφία Θεολογίτου κ την Ευχαριστούμε!!
Οι κάτοικοι των μικρών νησιών και της Αμοργού που αναγκάζονται λόγω έλλειψης ακτινολογικού, αξονικού, μαγνητικού τομογράφου να επισκεφθούν τη Νάξο, να γνωρίζουν ότι διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με τον Ε. Ο. Π. Υ. Υ. δέχονται παραπεμπτικά όλες τις εργάσιμες ημέρες και όχι μόνο μια ημέρα της εβδομάδας, να κλείνουν ραντεβού και εφόσον είναι συμβεβλημένα είναι για όλες τις ημέρες. Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνηση μπορούν να τηλεφωνήσουν στη διεύθυνση συμβάσεων του Ε. Ο. Π. Υ. Υ.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top