Ομιλία – Ενημέρωση

Σε συνέχεια πρότασης της Γεν. Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ αποφάσισε την διενέργεια
ομιλίας – ενημέρωσης σχετικά με τα νέα δεδομένα στις Φορολογικές υποχρεώσεις των Συλλόγων.
Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε η συνάντηση να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνδέσμου Σεριφίων
3ης Σεπτεμβρίου 18, (6ος Όροφος) την Δευτέρα
10 Φεβρουαρίου στις 18:00 το απόγευμα.
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από τον
Οικονομολόγο-Φοροτεχνικό κ. Γκιολέ Δημήτριο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top