ΣΙΚΙΝΟΣ

 

     Το όμορφο και αγαπημένο μας νησί έχει μια πολύ παλαιά ιστορία.
Φαίνεται πως το όνομα της Σικίνου ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους.
Η πρώτη αναφορά του ονόματος γίνεται από τον Σόλωνα το 604 π.Χ
Ο Θόας ο βασιλιάς της Λήμνου φυγαδεύτηκε από τον τόπο καταγωγής του κρυμμένος σε μια ξύλινο κιβώτιο, επειδή οι γυναίκες της Λήμνου επαναστάτησαν και έσφαξαν όλους τους άνδρες.
Η θάλασσα έφερε τον Θόα μέχρι το νησί. Εδώ γνώρισε τη ναϊάδα Οινόη με την οποία γέννησε έναν γιο που τον ονόμασε Σίκινο.
Η βασική γεωργική απασχόληση των αρχαίων κατοίκων του νησιού ήταν η αμπελουργία και λόγω της μεγάλης παραγωγής  σταφυλιών  έβγαζε ονομαστό καλό  κρασί και το  εξήγαγε.  
Γι' αυτό το προσωνύμιο της Σικίνου ήταν Οινόη.
Ο ναός της ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, είναι κτισμένος με ρωμαϊκό ρυθμό του 3ου μχ. αιώνα  και τον 17  αιώνα μετατράπηκε σε θρησκευτικό ναό.
Ο πληθυσμός του νησιού πέρασε από πολλά στάδια ακμής και δυστυχώς συνεχούς μείωσης.
Το 1834 η Σίκινος είχε  1.000  μόνιμους κατοίκους
Το 1940 είχε 600,  το 1961 400    και σήμερα έχει 220   και πρέπει να ανησυχούμε για τη συνέχεια της μείωσης.

                                                                                                                                                                                     ΝΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ