ΣΙΚΙΝΟΣ

 

     Το όμορφο και αγαπημένο μας νησί έχει μια πολύ παλαιά ιστορία.
Φαίνεται πως το όνομα της Σικίνου ανάγεται στους προϊστορικούς χρόνους.
Η πρώτη αναφορά του ονόματος γίνεται από τον Σόλωνα το 604 π.Χ
Ο Θόας ο βασιλιάς της Λήμνου φυγαδεύτηκε από τον τόπο καταγωγής του κρυμμένος σε μια ξύλινο κιβώτιο, επειδή οι γυναίκες της Λήμνου επαναστάτησαν και έσφαξαν όλους τους άνδρες.
Η θάλασσα έφερε τον Θόα μέχρι το νησί. Εδώ γνώρισε τη ναϊάδα Οινόη με την οποία γέννησε έναν γιο που τον ονόμασε Σίκινο.
Η βασική γεωργική απασχόληση των αρχαίων κατοίκων του νησιού ήταν η αμπελουργία και λόγω της μεγάλης παραγωγής  σταφυλιών  έβγαζε ονομαστό καλό  κρασί και το  εξήγαγε.  
Γι' αυτό το προσωνύμιο της Σικίνου ήταν Οινόη.
Ο ναός της ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, είναι κτισμένος με ρωμαϊκό ρυθμό του 3ου μχ. αιώνα  και τον 17  αιώνα μετατράπηκε σε θρησκευτικό ναό.
Ο πληθυσμός του νησιού πέρασε από πολλά στάδια ακμής και δυστυχώς συνεχούς μείωσης.
Το 1834 η Σίκινος είχε  1.000  μόνιμους κατοίκους
Το 1940 είχε 600,  το 1961 400    και σήμερα έχει 220   και πρέπει να ανησυχούμε για τη συνέχεια της μείωσης.

                                                                                                                                                                                     ΝΑΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
 

                                                                           

 

 

                                                    

                                                                                                                                                   

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top