ΣΥΛΛ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Σύλλογος αυτός …