ΣΥΝΔ. ΑΜΟΡΓΙΝΩΝ

Ο Σύνδεσμος Αμοργίνων ιδρύθηκε στις 8 Απριλίου 1901. Την ιδέα για την ίδρυση του συνέβαλαν τέσσερεις Αμοργίνοι φλεγόμενοι από αγάπη και ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη τους πατρίδα Αμοργό, οι οποίοι διακαώς επιθυμούσαν την πρόοδό της και την βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων της.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top