Επικοινωνία

Πρόεδρος: Κουζούπης Αντώνιος 697 667 9449

Αντιπρόεδρος: Θηραίος Γεώργιος 697 246 2384

Γεν. Γραμματέας: Σταυρουλάκης Γεώργιος 697 700 4736

e-mail: info@osymik.gr

www.facebook.com/osymik

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top